Saturday, October 29, 2011

Dokumen Pengurusan Peningkatan Panitia

Sila klik 'yes' untuk memuat turun dokumen
Link
 • Analisis Dalaman Dan Luaran Panitia Pendidikan Islam yes
 • Carta Organisasi Panitia Pendidikan Islam yes
 • Dokumen Pengurusan Panitia Pendidikan Islam yes
 • Dokumen Lain Pengurusan Panitia Pendidikan Islam yes
 • Piagam, Visi Dan Misi Panitia Pendidikan Islam yes
 • Protokol Dan Imej Guru Pendidikan Islam yes
 • Protokol Dan Etiket Sosial yes
 • Guru Pendidikan Islam Penggerak Dakwah yes
 • Instrumen Pemantauan Kurikulum yes
 • Kajian Tindakan Pendidikan Islam yes
 • Konsep Peta Minda yes
 • Peluang Guru Pendidikan Islam yes
 • Pengurusan Organisasi Panitia Pendidikan Islam yes
 • Headcount (Panduan Panitia Pendidikan Islam) yes

No comments:

Post a Comment