Wednesday, September 28, 2011

Mim Sukun : Idgham Mithlain Saghir

Idgham Mithlain Saghir(إدغام مثلين صغير).Dari sudut bahasa: Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Memasukkan huruf pertama yang bertanda Sukun (mati) ke dalam huruf berikutnya yang berbaris hidup dan menjadikan huruf yang berikutnya bersabdu serta terangkat lidah ketika menyebutnya.Ia dinamakan Mithlain (dua jenis huruf yang sama) kerana ia terbentuk dari dua huruf yang sama makhraj dan sifat manakala dinamakan saghir (kecil) pula ialah kerana huruf yang pertama berbaris Sukun (mati) dan huruf kedua berbaris hidup.Idgham Mithlain Saghir terdiri dari satu huruf iaitu Mim.


Al-Waaqi'ah(56)Ayat(81)No comments:

Post a Comment