Friday, September 30, 2011

Pertemuan Huruf : Mutaqaribain Mutlaq

Mutaqariban Mutlaq (المتقاربان المطلق). Huruf awal berbaris hidup dan huruf kedua berbaris Sukun (mati). Ia dinamakan Mutlaq kerana tidak terikat dengan Saghir (kecil) atau Kabir (besar). Hukumnya wajib Izhar (dinyatakan).
No comments:

Post a Comment