Thursday, September 29, 2011

Membariskan Huruf Awal Sukun (Baris Atas)

Huruf Sukun pertama dibariskan dengan baris atas(untuk mengelak dari bertemu dua Sukun) di dalam dua keadaan iaitu:Pertama: Nun di dalam kalimah(مِن)jika terdapat selepasnya Hamzah yang bersambung seperti:(وأنا على ذلكم من الشاهدين).Kedua: Huruf Ya' (ganti nama kepada orang yang bercakap),apabila terdapat Hamzah yang bersambung selepasnya.



No comments:

Post a Comment