Thursday, September 29, 2011

Tafkhim

Peringkat pertama Tafkhim ialah apabila huruf Tafkhim berbaris atasdan selepasnya terdapat huruf Alif contohnya:(قال).


No comments:

Post a Comment