Thursday, September 29, 2011

Membariskan Huruf Awal Sukun (Baris Hadapan)

Terdapat dua keadaan (untuk mengelak dari bertemu dua huruf Sukun) yang membolehkan Sukun pertama dibariskan dengan Dhammah:Pertama: Huruf Wau yang menunjukkan kepada bilangan ramai apabila terdapat selepasnya Hamzah Wasal contohnya:(فتمنوا الموت إن كنتم صادقين).Kedua: Huruf Mim yang menunjukkan kepada bilangan ramai apabila terdapat selepasnya Hamzah Wasal.
No comments:

Post a Comment