Tuesday, September 27, 2011

Hukum nun mati dan tanwin

Nun mati atau nun saktah adalah huruf nun yang berbaris mati ( ﻥْ ) manakala tanwin adalah mana-mana huruf yang mempunyai dua baris di atas (ً ), di bawah (ٍ ) dan di hadapan (ٌ ). Terdapat empat hukum bagi nun mati dan tanwin iaitu izhar, idgham, iqlab dan ikhfa'.


Izhar Halqi pautan

Izhar Mutlak pautan

Iqlab pautan

Idgham Bi Ghunnah pautan

Idgham Bi La Ghunnah pautan

Ikhfa' pautan

No comments:

Post a Comment