Tuesday, September 27, 2011

KOD 2 (RUKUN ISLAM)

Soalan L2.1:
Sebutkan Rukun Islam satu persatu.

Jawapan:
 1. Mengucap Dua kalimah Syahadah.
 2. Menunaikan Solat Lima Waktu sehari semalam.
 3. Mengeluarkan zakat.
 4. Berpuasa bulan Ramadhan.
 5. Menunaikan Haji bagi yang berkuasa.


Soalan L2.2:
Huraikan Rukun Islam:

 1. Mengucap Dua kalimah Syahadah.
 2. Menunaikan Solat Lima Waktu sehari semalam.
 3. Mengeluarkan zakat.
 4. Berpuasa bulan Ramadhan.
 5. Menunaikan Haji bagi yang berkuasa.

Jawapan: Huraian Rukun Islam ialah
 1. Mengucap Dua Kalimah Syahadah: Suatu pengakuan tentang adanya Allah dan keesaanNya, dan satu pengakuan tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW.
 2. Solat lima waktu ialah: Ibadat yang mengandungi perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ia wajib ditunaikan lima waktu iaitu: Zuhur, Asar, Maghrib, Isya' dan Subuh.
 3. Mengeluarkan Zakat: Ibadat dengan cara mengeluarkan sebahagian harta yang tertentu, diberikan kepada orang yang tertentu, dengan syarat tertentu. Zakat tersebut ialah Zakat Fitrah dan Zakat Harta.
 4. Berpuasa bulan Ramadhan ialah: Ibadat dengan cara menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari disertakan dengan niat. Ia wajib ditunaikan selama sebulan dalam bulan Ramadhan.
 5. Menunaikan haji bagi yang berkuasa: Ibadat yang wajib ditunaikan di Mekah sekali dalam seumur hidup ke atas orang yang mampu, dengan syarat tertentu dan pada waktu yang tertentu.


Soalan L2.3:
Terangkan kepentingan Rukun Islam bagi setiap muslim.

Jawapan:
Rukun Islam adalah perkara sangat penting yang wajib dilaksanakan supaya seseorang itu menjadi muslim yang sejati. Ibadat-ibadat yang terkandung dalam rukun Islam itu menghubungkan manusia dengan Allah dan manusia sesama manusia.

No comments:

Post a Comment