Friday, September 30, 2011

Hukum Mad

Mad di dalam hukum tajiwd terbahagi kepada 3 iaitu mad asli, mad far'ie dan mad lazim. Mad asli terbahagia kepada 3 iaitu mad asli ketika bersambung, mad asli ketika berhenti dan mad asli ketika berhenti dan bersambung.

Manakala Mad Far'ie pula terbahagi kepada 4 iaitu mad far'ie muttasil, mad far'ie munfasil, mad far'ie aridh lisukun dan mad far'ie badal.

Mad lazim pula terbahagi kepada 4 iaitu mad lazim harfi muthaqal, mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim kalimi muthaqqal, dan mad lazim kalimi mukhaffaf.


Mad Asli Ketika Bersambung
Mad Asli Ketika Berhenti
Mad Asli Ketika Berhenti Dan Bersambung


Mad Far'ie Muttasil
Mad Far'ie Munfassil
Mad Far'ie Aridh Li Sukun
Mad Far'ie Badal

Mad Far'ie Lazim Harfi Muthaqqal
Mad Far'ie Lazim Harfi Mukhaffaf
Mad Far'ie Lazim Kalimi Muthaqqal
Mad Far'ie Lazim Kalimi Mukhaffaf

No comments:

Post a Comment