Friday, September 30, 2011

Pertemuan Huruf : Mutajanisain Mutlak

Mutajanisan Mutlaq (المتجانسان المطلق). Huruf pertama berbaris hidup dan huruf kedua berbaris Sukun (mati). Ia dinamakan demikian kerana tidak terikat denganSaghir (kecil) atau Kabir (besar).No comments:

Post a Comment