Friday, September 30, 2011

Tarqiq

Tarqiq (الترقيق) dari sudut bahasa ialah Menipiskan manakala dari sudut istilah Ilmu Tajwid ialah Gambaran perubahan yang berlaku pada bunyi huruf yang mengakibatkan bunyi tersebut tidak memenuhi mulut. Huruf Muraqqaqah (Tarqiq) ialah keseluruhan huruf hijaiah selain dari huruf Tafkhim (خص ضغط قظ) dan huruf-huruf yang dibaca dengan tebal dan nipis mengikut keadaannya iaitu (Alif - Lam pada lafaz Allah - Ra').No comments:

Post a Comment