Friday, September 30, 2011

Pertemuan Huruf : Mithlain Mutlak


Mithlan Mutlaq (المثلان المطلق). Huruf awal berbaris hidup dan huruf yang kedua berbaris Sukun (mati). Ia dinamakan Mutlaq kerana tidak terikat dengan Saghir (kecil) dan Kabir (besar). Hukumnya wajib diizharkan (dinyatakan) di sisi Ahli Qiraat.


No comments:

Post a Comment