Friday, September 30, 2011

Imalah

Hukum Imalah (الإمالة) adalah dikhususkan untuk huruf Ra' sahaja. Ra' dibaca dengan nipis kerana baris atas yang cenderung kepada baris bawah. Huruf Alif yang cenderung kepada Ya' terdapat di dalam satu kalimah sahaja di dalam al-Quran iaitu kalimah (مجراها).
No comments:

Post a Comment