Friday, September 30, 2011

Pertemuan Huruf : Mutajanisain Kabir

Mutajanisan Kabir (المتجانسان الكبير). Dua huruf yang berbaris, ia dinamakan demikian kerana banyak didapati di dalam bacaan begitu juga kerana huruf yang berbaris hidup lebih banyak dari yang berbaris Sukun (mati). Hukumnya wajib Izhar.


No comments:

Post a Comment