Wednesday, September 28, 2011

Hamzah Wasal : Hamzah Yang Berbaris Bawah

Hukum Hamzah yang berbaris bawah: Ia disebut ketika memulakan bacaan jika sekiranya ia berada di dalam kata kerja, huruf ketiganya berbaris atas atau berbaris bawah atau berada di dalam terbitan kata kerja yang telah lalu(الفعل الماضي).Contohnya:(ارجع إليهم) (استكبارا في الأرض) (ادفع بالتي هي أحسن).Perhatian penting: Di dalam bacaan, Hamzah Wasal terdapat pada tujuh tempatiaitu:(اسم - اثنتين - امرأة - امرؤ - ابنة - ابن).Manakala hukum mula bacaan Hamzah Wasal di dalam kalimah-kalimah ini ialah wajib dibaca dengan baris bawah.

No comments:

Post a Comment