Wednesday, September 28, 2011

Waqaf Jaiz

Pertama

Waqaf Kafi(الوقف الكافي).Bacaan harus diberhentikan atau disambung malah berhenti lebih baik dari sambung.Ia dinamakan demikian kerana lafaznya sempurna dan tidak bergantung dengan lafaz selepasnya.Tandanya(قلي). Sepertimana contoh di bawah


KEDUA

Waqaf Tasawi(وقف التساوي).Kedudukan hukum bacaan tersebut ketika berhenti dan sambung adalah sama.Tandanya:(ج).KETIGA

Waqaf Hasan(الوقف الحسن).Bacaan yang diharuskan berhenti atau sambung malah sambung adalah lebih baik dari berhenti.Ia dinamakan demikian kerana memberhentikan bacaan padanya adalah lebih baik.Tandanya(صلي).No comments:

Post a Comment