Wednesday, September 28, 2011

Mad Far'i : Mad Badal

Mad Badal(البدل)ialah huruf Hamzah berada sebelum huruf Mad di dalam satu kalimah dan tidak terdapat huruf Hamzah atau Sukun selepas huruf Mad.Ia dinamakan dengan Mad Badal ialah kerana kebiasaannya huruf Mad ditukar dari huruf Hamzah kerana asal Mad Badal ialah bertemu dua Hamzah di dalam satu kalimah di mana Hamzah pertama berbaris hidup dan Hamzah kedua berbaris Sukun (mati). Huruf Hamzah kedua ditukar kepada huruf Mad mengikut baris huruf Hamzah pertama untuk meringankan bacaan.Jika huruf Hamzah pertama berbaris di atas, huruf Hamzah kedua ditukar menjadi huruf Alif(ا)seperti:(آمنوا)kerana asalnya(ءأمنوا). Jika huruf Hamzah pertama berbaris di bawah, huruf Hamzah kedua ditukarkan menjadi huruf Ya' seperti:(إيمانا)kerana asalnya(إئمانا). Sekiranya huruf Hamzah pertama berbaris hadapan, huruf Hamzah kedua ditukar menjadi huruf Wau(و)seperti:(أوتوا)kerana asalnya(أؤتوا).Hukumnya:Ia dibaca secara Mad dengan kadar dua harakat seperti Mad Tabi'i.A-li 'Imraan(3)Ayat(173)No comments:

Post a Comment