Wednesday, September 28, 2011

Mim Sukun : Ikhafa' Syafawi

Ikhfa' Syafawi(الإخفاء الشفوي).Dari sudut bahasa: TersembunyiDari sudut istilah Ilmu Tajwid: Membaca huruf yang sifatnya antaraIzhar dan Idgham tanpa sabdu serta mengekalkan sifat dengung pada huruf pertama.Ia dinamakan Syafawi kerana Huruf Mim dan Ba' sama-sama keluar dari dua bibir mulut.Ikhfa' Syafawi terdiri dari satu huruf iaitu Ba'.


At-Tuur(52)Ayat(20)No comments:

Post a Comment