Wednesday, September 28, 2011

Mad Asli : Ketika Berhenti

Mad Asli atau Tabi'i dalam keadaan berhenti sahaja akan dibaca secara panjang sekiranya huruf Mad tersebut tetap berada di dalam keadaan berhenti bukan ketika sambung.Ia dibaca panjang pada huruf-huruf Alif yang ditukar dari baris dua di atasnya (Tanwin) seperti(عليمًا حكيمًا)denganmemberhentikan bacaan pada huruf Alif(حكيمًا)dan disyaratkan supaya Alif ini dibaca secara Mad tanpa menyambungnya dengan kalimah yang berada selepasnya.


'Abasa(80)Ayat(26)No comments:

Post a Comment