Wednesday, September 28, 2011

Mad Lazim : Mad Lazim Kalimi Muthaqqal

Mad Lazim Kalimi Muthaqqal(المد اللازم الكلمي المثقل).Iaitu selepas huruf Mad terdapat huruf bertasydid di dalam satu kalimah, hukumnya ia dibaca dengan enam harakat.Ia dinamakan Muthaqqal kerana berat atau susah untuk menyebutnya disebabkan terdapat tasydid pada Sukunnya.Contohnya Alif di dalam kalimah(الضالين),dari firman Allah s.w.t(غير المغضوب عليهم ولاالضالين).


A-li 'Imraan(3)Ayat(61)No comments:

Post a Comment