Wednesday, September 28, 2011

Qalqalah : Lantunan Tinggi

Lantunan yang paling tinggi(أقصى شدة):Apabila memberhentikan bacaan pada huruf Qalqalah dan huruf tersebut bersabdu (bertasydid) contohnya huruf Qaf di dalamkalimah

No comments:

Post a Comment