Wednesday, September 28, 2011

Lam Sukun : Lam Ta'rif (Lam Qamariah)

Lam Qamariah(اللام القمرية)terdiri dari empat belas huruf.Ia terkumpul di dalam bait syair:(ابغ حجك وخف عقيمة).Hukum Lam Qamariah ialah Izhar (dinyatakan) dan sebab huruf Lam dibaca secara Izhar ketika bersama dengan huruf-huruf ini ialah kerana makhraj makhraj huruf Lam terletak berjauhan dengan makhraj empat belas huruf tersebut.


At-Takwiir(81)Ayat(3)No comments:

Post a Comment