Wednesday, September 28, 2011

Mim Bertasydid

Mim bersabdu pada asalnya terdiri dari dua Mim, pertama Sukun dan kedua berbaris.Mim Sukun dimasukkan ke dalam Mim yang berbaris sehingga kedua-duanya membentuk satu huruf yang bersabdu.Hukum Mim yang bersabdu adalah wajib dibaca secara Izhar Ghunnah (menzahirkan dengungnya) sepanjang dua harakat.Mim yang bersabdu dinamakan huruf dengung yang disabdukan.


Az-Zumar(39)Ayat(4)No comments:

Post a Comment