Wednesday, September 28, 2011

Izhar Halqi

Izhar Halqi(الإظهار الحلقي).Dari sudut bahasa: Menyatakan, menerangkan sesuatu.Dari sudut istilah Ilmu Tajwid: Mengeluarkan sebutan setiap huruf dari makhrajnya (tempat keluarnya) tanpa dengung.Ia dinamakan Halqi kerana enam hurufnya keluar dari kerongkong.Huruf-huruf tersebut ialah: Hamzah(أ), Ha'(هـ), 'Ain(ع), Ha'(ح), Ghain(غ)dan Kha'(خ).

No comments:

Post a Comment