Wednesday, September 28, 2011

Lam Sukun : Lam Ta'rif (Lam Syamsiah)

Lam Syamsiah(اللام الشمسية)terdiri dari empat belas huruf.Ia terkumpul di dalam bait syair:(طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم).Hukum Lam Syamsiah adalah Idgham (memasukkan) dan sebab huruf Lam dibaca secara Idgham ketika bersama dengan huruf ini ialah kerana makhraj Lam Syamsiah adalah sama dengan makhraj huruf Lam dan terletak berdekatan dengan huruf-huruf lain yang tersebut di atas.


An-Naazi'aat(79)Ayat(1)No comments:

Post a Comment