Wednesday, September 28, 2011

Waqaf Muraqabah

Waqaf Muraqabah (Berhenti Pemerhatian)وقف المراقبة.Ia juga dinamakan Waqaf Ta'anuq (Berhenti Berikat) iaitu memberhentikan bacaan pada salah satu dari dua tempat Waqaf yang berdekatan tanpa Waqaf pada kedua-duanya.


No comments:

Post a Comment