Wednesday, September 28, 2011

Lam Sukun : Lam Harfi (Idgham)

Idgham: Lam Harfi dibaca secara Idgham apabila terdapat huruf Ra' atau Lam selepasnya kecuali pada ayat(بل ران)di mana hukumnya adalah Izhar (nyata) kerana terdapat hukum yang mewajibkan diam (berhenti seketika tanpa bernafas) yang menghalang dari Idgham.


Al- Baqarah(2)Ayat(116)No comments:

Post a Comment