Wednesday, September 28, 2011

Mad Far'i : Muttasil

Mad Muttasil iaitu berangkai(المتصل)ialah Huruf Mad yang bertemu dengan huruf Hamzah dalam kalimah yang sama.Ia dinamakan Mad Muttasil kerana huruf Mad bertemu dengan huruf Hamzah di dalam satu kalimah.Mad Muttasil ialah Mad wajib dan kadar bacaannya adalah empat harakat, lima harakat atau enam harakat ketika berhenti.


Ar-Ra'd(13)Ayat(21)No comments:

Post a Comment