Wednesday, September 28, 2011

Mad Asli : Ketika Berhenti Dan Sambung

Apabila huruf Mad berada dalam keadaan tetap, sambung dan berhenti, huruf tersebut dibaca secara Mad (panjang) sama ada ketika sambung dan berhenti. Begitu juga sama ada ketika berada di pertengahan kalimah seperti(مالك) (يوصيكم)atau di akhir kalimah seperti(والشمس وضحاها). Di dalam bahagian ini disyaratkan tidak terdapat huruf Hamzah atau Sukun selepas huruf Mad.


Al-Mutaffifiin(83)Ayat(26)No comments:

Post a Comment