Wednesday, September 28, 2011

Mad Lazim : Mad Lazim Kalimi Mukhaffaf

Mad Lazim Kalimi Mukhaffafالمد اللازم الكلمي المخفف.Iaitu selepas huruf Mad terdapat huruf Sukun yang tidak bertasydid di dalam satu kalimah. Hukumnya wajib dibaca dengan enam harakat.Ia dinamakan dengan Kalimi kerana terdapat Sukun asli selepas huruf Mad di dalam satu kalimah.Ia dinamakan Mukhaffaf kerana ringan atau mudah menyebutnya disebabkan keadaannya yang tidak bertasydid dan tidak berdengung.Contohnya di dalam kalimah(أالآن)di dalam dua tempat surah Yunus ayat lima puluh satu dan sembilan puluh satu malah tidak terdapat di dalam al-Quran selain dari dua tempat tersebut.


Yunus(10)Ayat(51)No comments:

Post a Comment