Wednesday, September 28, 2011

Mad Lazim :

Mad Lazim Harfi Mukhaffaf(المد اللازم الحرفي المخفف).Iaitu selepas huruf Mad terdapat Sukun asli pada salah satuhuruf hijaiah yang tidak bertasydid.Ia dinamakan Mukhaffaf kerana sebutannya terlalu ringan disebabkan ia tidak bertasydid dan tidak berdengung seperti huruf Mim di dalam(الم).Perhatian penting:Huruf hijaiah yang terletak di permulaan surah terdiri dari empat belas huruf terkumpul di dalam bait syair(صله سحيرا من قطعك)dan ia terbahagi kepada empat bahagian:Pertama: Ejaannya terbentuk dari tiga huruf di mana terdapat huruf Mad di pertengahannya.Ia terdiri dari tujuh huruf yang terkumpul di dalam bait syair(كم عسل نقص)kecuali huruf 'Ain.

Bahagian ini dibaca enam harakat dengan sempurna.Kedua: Ejaannya terbentuk dari tiga huruf di mana huruf Lin terdapat di pertengahannya iaitu huruf 'Ain.Huruf ini harus disempurnakan dengan bacaan enam harakat dan bacaan pertengahan empat harakat.Ketiga: Ejaannya terbentuk dari dua huruf di mana huruf keduanya ialah huruf Mad dan huruf-hurufnya adalah sebanyak lima huruf yang terhimpun dalam bait syair(حي طهر).Bahagian ini dibaca secara Mad Tabi'i dengan kadar dua harakat.Keempat: Ejaannya terbentuk dari tiga huruf di mana tidak terdapat satupun huruf Mad di pertengahannya.Ia terdiri dari satu huruf iaitu Alif dan tidak terdapat padanya huruf Mad.


Yunus(10)Ayat(1)
No comments:

Post a Comment