Wednesday, September 28, 2011

Mad Asli : Ketika Sambung

Mad Asli atau Tabi'i dalam keadaan berhenti sahaja khususnya yang berkaitan dengan Mad Silah Kecil(مد الصلةالصغرى)iaitu huruf Wau kecil yang terdapat selepas Ha' Dhamir berbaris hadapan(ـهُ)dan huruf Ya' kecil terletak selepas huruf Ha' Dhamir berbaris bawah(ـهِ), begitu juga supaya huruf Ha' kinayah disambung dengan huruf Wau atau Ya', huruf Mad disyaratkan mestilah terletak di antara dua huruf yang berbaris hidup seperti kalimah(إنه هو) (به بصيرا). Dalam keadaan ini huruf wau dan Ya' dibaca secara Mad sepanjang dua harakat (dengan syarat tidak terdapat huruf Hamzah yang berasingan darinya di dalam kalimah lain) dalam keadaan sambung tetapi jika dalam keadaan berhenti ia tidak dibaca secara Mad.


'Abasa(80)Ayat(35)No comments:

Post a Comment